آموزش ابتدایی

بسم الله الرحمن الرحيم

درس پژوهي ،رويكرد نو در پژوهش مشاركتي معلمان در كلاس درس

موضوع: جلسه كارگاهي آموزش به همكاران مجري درس پژوهي

رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

پروردگارا من را صادقانه داخل و صادقانه خارج گردان و به من از جانب خود حجت روشني كه دائم يار و مددكار باشد عطا فرما

با استعانت از خداوند متعال در روز شنبه 13/10/1393راس ساعت 2:30بعدظهر در سالن اداره جلسه درس پژوهي با حضور همكاران مجري اين طرح تشكيل و مطالب به شرح زير مورد تبادل و تعامل قرار گرفت.

1-معناي درس پژوهي

2-مفهوم درس پژوهي

3-تعريف درس پژوهي

4-هدف اصلي و نهايي درس پژوهي

5-تاريخچه درس پژوهي

6-چيستي،چرايي و چگونگي درس پژوهي

7-هدف از برگزاري آزمون تيمزو پرلز

8-سه ويژگي در درس پژوهي

9-پايه و اساس ارزيابي تيمز

10-توضيح مرحله هاي درس پژوهي

11-تاكيد بر چگونگي تهيه، نگارش و تدوين گزارش پاياني درس پژوهي

12-توضيح كامل ملاك هاي ارزيابي درس پژوهي در سال تحصيلي93-94

13-ترغيب و تشويق همكاران جهت اجراي درس پژوهي  

14-معرفی کتاب شکاف آموزشی دکتر آرانی ومقاله زهرا گویا

همكاران گرامي پژوهش را مي توان به آينه تشبيه كرد. آينه همان چيزي را نشان مي دهد كه در مقابلش قرار مي گيرد و اما معلمان پژوهنده ، معلماني هستند كه مي خواهند مسئله هاي حرفه اي خودشان را بكاوند و براي حل آن ها راهكار هاي علمي و عملي ساده و قابل اجرا پيدا كنند و در واقع نتيجه ي آن را پيش روي همه عوامل درگير با اين فعاليت قرار دهند.

درپايان ضمن پاسخ به سولات همكاران با ذكر صلوات جلسه به پايان رسيد.

شفاعتي سرگروه پايه اول

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم بهمن 1393ساعت 11:27  توسط | 

بسم الله الرحمن الرحيم

درس پژوهي ،رويكرد نو در پژوهش مشاركتي معلمان در كلاس درس

موضوع: جلسه كارگاهي آموزش به همكاران مجري درس پژوهي

رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

پروردگارا من را صادقانه داخل و صادقانه خارج گردان و به من از جانب خود حجت روشني كه دائم يار و مددكار باشد عطا فرما

با استعانت از خداوند متعال در روز شنبه 13/10/1393راس ساعت 2:30بعدظهر در سالن اداره جلسه درس پژوهي با حضور همكاران مجري اين طرح تشكيل و مطالب به شرح زير مورد تبادل و تعامل قرار گرفت.

1-معناي درس پژوهي

2-مفهوم درس پژوهي

3-تعريف درس پژوهي

4-هدف اصلي و نهايي درس پژوهي

5-تاريخچه درس پژوهي

6-چيستي،چرايي و چگونگي درس پژوهي

7-هدف از برگزاري آزمون تيمزو پرلز

8-سه ويژگي در درس پژوهي

9-پايه و اساس ارزيابي تيمز

10-توضيح مرحله هاي درس پژوهي

11-تاكيد بر چگونگي تهيه، نگارش و تدوين گزارش پاياني درس پژوهي

12-توضيح كامل ملاك هاي ارزيابي درس پژوهي در سال تحصيلي93-94

13-ترغيب و تشويق همكاران جهت اجراي درس پژوهي  

14-معرفی کتاب شکاف آموزشی دکتر آرانی ومقاله زهرا گویا

همكاران گرامي پژوهش را مي توان به آينه تشبيه كرد. آينه همان چيزي را نشان مي دهد كه در مقابلش قرار مي گيرد و اما معلمان پژوهنده ، معلماني هستند كه مي خواهند مسئله هاي حرفه اي خودشان را بكاوند و براي حل آن ها راهكار هاي علمي و عملي ساده و قابل اجرا پيدا كنند و در واقع نتيجه ي آن را پيش روي همه عوامل درگير با اين فعاليت قرار دهند.

درپايان ضمن پاسخ به سولات همكاران با ذكر صلوات جلسه به پايان رسيد.

شفاعتي سرگروه پايه اول

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم بهمن 1393ساعت 11:27  توسط | 

بسم الله الرحمن الرحيم

درس پژوهي ،رويكرد نو در پژوهش مشاركتي معلمان در كلاس درس

موضوع: جلسه كارگاهي آموزش به همكاران مجري درس پژوهي

رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

پروردگارا من را صادقانه داخل و صادقانه خارج گردان و به من از جانب خود حجت روشني كه دائم يار و مددكار باشد عطا فرما

با استعانت از خداوند متعال در روز شنبه 13/10/1393راس ساعت 2:30بعدظهر در سالن اداره جلسه درس پژوهي با حضور همكاران مجري اين طرح تشكيل و مطالب به شرح زير مورد تبادل و تعامل قرار گرفت.

1-معناي درس پژوهي

2-مفهوم درس پژوهي

3-تعريف درس پژوهي

4-هدف اصلي و نهايي درس پژوهي

5-تاريخچه درس پژوهي

6-چيستي،چرايي و چگونگي درس پژوهي

7-هدف از برگزاري آزمون تيمزو پرلز

8-سه ويژگي در درس پژوهي

9-پايه و اساس ارزيابي تيمز

10-توضيح مرحله هاي درس پژوهي

11-تاكيد بر چگونگي تهيه، نگارش و تدوين گزارش پاياني درس پژوهي

12-توضيح كامل ملاك هاي ارزيابي درس پژوهي در سال تحصيلي93-94

13-ترغيب و تشويق همكاران جهت اجراي درس پژوهي  

14-معرفی کتاب شکاف آموزشی دکتر آرانی ومقاله زهرا گویا

همكاران گرامي پژوهش را مي توان به آينه تشبيه كرد. آينه همان چيزي را نشان مي دهد كه در مقابلش قرار مي گيرد و اما معلمان پژوهنده ، معلماني هستند كه مي خواهند مسئله هاي حرفه اي خودشان را بكاوند و براي حل آن ها راهكار هاي علمي و عملي ساده و قابل اجرا پيدا كنند و در واقع نتيجه ي آن را پيش روي همه عوامل درگير با اين فعاليت قرار دهند.

درپايان ضمن پاسخ به سولات همكاران با ذكر صلوات جلسه به پايان رسيد.

شفاعتي سرگروه پايه اول

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم بهمن 1393ساعت 11:27  توسط | 

 

به نام خدا

 

نام و نام خانوادگي:

نمون برگ طراحی آزمون عملکردی پایه اول

تاریخ:

پایه: اول         

 

وقت: 30دقیقه

شیوه اجرا: گروهي5 فردی5

 

آموزگار:

موضوع: تلفیق هنر، زبان‌آموزی

 

 

هدف کلی: شناخت صداهای هم پایان و هم آغاز


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم دی 1393ساعت 16:24  توسط | 
زندگي زيباست زيبايي زندگي به رياضيات است و زيبايي رياضيات به هندسه  و زيبايي هندسه به يك نقطه و زيبايي نقطه به هيچ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم دی 1393ساعت 16:5  توسط | 
لطفا این پاور را دانلود کنید

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 9:45  توسط | 

                          بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

لطف خدا را شاکریم که رب الاکرم است و استاد مدرسه کرامت  کریمی که تاج هدایت بر بنی آدم عطا فرمود وبا گل واژه های  علم  ودانش او را زینت بخشید و این سیر کمالی را درادامه این طریق نوربه دست با کفایت رسول ااه الاعظم سپرد و چه نیکو آن پیامبر نور این صراط روشن سعادت را به بشر ارائه نمود

زندگی زیباست . زیبایی زندگی به  ریاضیات است و زیبایی ریاضیات به  هندسه و زیبایی هندسه  به یک نقطه و زیبایی نقطه به هیچ.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 9:39  توسط | 

 

موضوع: ارسال گزارش جلسه كارگاهي آموزگاران پايه اول ابتدايي

خداوندا نعمت عافيت ،مبدا همه ي نيازها و عاقبت به خيري ، مقصد همه نيازهاست، بين اين مبدا تا آن مقصد ،والاترين نيازها دلخوشي است. به بزرگواريت قسم اين سه نياز را به دوستان بزرگوارم عطا فرما.

با استعانت از ايزد توانا جلسه كارگاهي همكاران پايه اول  در روز سه شنبه مورخ  ساعت3بعدظهر با حضور همكاران و مسئول محترم آموزش ابتدايي در پژوهش سرا برگزار و مطالب با موضوعات زير در جلسه مطرح گرديد:

1-ارائه راهكار توسط همكاران جهت شيوه ي كار كردن با دانش آموزان با نشانگان اختلال در يادگيري

2-ارائه تدريس با روش فعال تدريس صفحه63كتاب رياضي اول با توجه به بهره گيري از فناوري نوين روز با برد هوشمند توسط همكار ارجمند خواهر رستمي

سوال مطرح شده در جلسه توسط همكاران:

چرا بعضي دانش آموزان كه داراي بهره هوشي متوسط هستندنمي توانند به گونه اي كه انتظار  ميرود در بعضي از موارد درسي مثل خواندن رياضيات و يا ديكته پيشرفت داشته باشند؟

علت يا علل ناتواني برخي از دانش آموزان در يادكيري چيست؟

با اين قبيل دانش آموزان چه بايد كرد؟

 در مرحله اول اينكه ببينيم مشكل دانش آموزمان كجاست؟

و اولين گام بايد:

شناسايي وتشخيص صحيح و به موقع آنان باشد.

آيا در خواندن مشكل دارد؟يا در نوشتن داراي اخلال يادگيري است يادر يادگيري مفاهيم درسي؟

همكاران ما با كمك كارشناسان مجرب و متخصصان ذي ريط  ومعرفي  به مشاوران تحصيلي و درسي مي توانيم مشكل اين دانش آموز ان را رفع نماييم.و بايد گفت دانش اموزان مبتلا به اختلالا ت يادگيري نيازمند به تشويق و ترغيب هستند با توجه به كمترين موفقيت آنها و يشتر از ديگران نيازمند زمان آموزشي  ومواد مناسب كمك آموزشي بعضي مفاهيم را بايد همراه با بازي حركت به انها انتقال دهيم و بايد ما به عنوان مربي صبورانه با آنها برخورد كنيم واز هر گونه عجله و شتاب و انتظارات ذهني زودرس دوري كنيم بايد نگرش هاي مثبت و انگيزه هاي قوي را تقوبت كنيم و آنها  نيازمند محيطي آرام و بي دغدغه هستندو...

موضوع جلسه ي بعدي كارگاه آموزشي همكاران پايه اول:

روش هاي پرورش خلاقيت دانش آموزان و راهبردهاي چگونگي رشد خلاقيت و تفكر دانش آموزان به پيشنهاد همكاران تعيين شدو با ذكر صلوات بر محمد وآل محمد جلسه به پايان رسيد

سرگروه آموزشي پايه اول شفاعتي

مورخ1393/09/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 9:35  توسط | 
1- تدریس با ابزار انگشتان

همان گونه که قبلاً آموزش داده اید ؛ دانش آموزان عددد6را به صورت (1 و 5 ) ؛ عدد 7 را به صورت ( 2 و 5 ) ؛ عدد8 را به صورت (3 و 5 )؛ عدد 9 را به صورت ( 4 و 5 ) اموخته اند.

برای اینکه دانش آموزان را برای فرا گرفتن این نوع جمع ها آماده کنید باید قبل از آن تمرینی عملی با دانش آموزان داشته باشید.وآن اینکه دانش آموزان باید یاد بگیرند عدد 5 را که به عنوان مبنا فرا گرفته اند ؛ در ذهن مجرد خود نگهداری کنند .

به دانش آموزان بگویید ،عدد 6 را با انگشتان دست نشان دهند .وقتی نشان دادند به آنها بگویید،بچه ها می خواهیم طور دیگر عمل کنیم وقتی عدد6 را می خواهیم نشان دهیم میتوانیم 5 آن را روی دوشمان (شانه-منظور ذهن مجرد) بگذاریم ،و1 آن را باانگشت نشان دهیم.« این کار را می توانید به صورت مجسم وبا چینه ها عملاً نشان دهید . چینه ی پنج تایی را روی شانه ی خود بگذارید و یک چینه ی دیگر را به طرف آن ببرید» بنابر این وقتی 1 انگشت دست را به طرف شانه می بریم ،یعنی 1 و آن 5 که روی شانه داریم. که همان 6 است.

این تمرین را برای عدد های 7 و8 و 9 نیز انجام دهید. از دانش آموزان بخواهید این کار را چند بار انجام دهند.مثلاً 2 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 7 . همین طور 3 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 8 . 4 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 9

وقتی مطمئن شدید دانش آموزان یاد گرفتند تدریس را آغاز کنید.

به دانش آموزان بگوییدبا یک دست عدد 6 را نشان دهند. دانش آموزان 1 انگشت را به طرف شانه می برند. سپس بگویید با دست دیگرعدد 8 را نشان دهند. دانش آموزان 3 انگشت خود را به طرف شانه می برند. حالا به بچه ها بگویید انگشتان دست خود را انتقال دهند.دانش آموزان 1 و3 را انتقال داده می شود 4

بگویید پس بچه ها 5 تا روی این شانه داریم 5 تا هم روی آن شانه ، می شود 10 (1دسته ی ده تایی) و 4تا هم انگشتان دست که جمعاً می شوند 14

2- تدریس با چوب خط

دانش آموزان عدد 6 را با چوب خط نشان دهند . سپس عدد 8 را نیز با چوب خط نشان دهند .به آنها طوری آموزش دهید که 3 تا چوب خط عدد 8 را کنار1 چوب خط عدد 6 بکشند . حالا دو تا چوب خط کامل دارند که می شود 10(1دسته ی ده تایی) با 4 تاچوب خط دیگر می شود 14

3- تدرس با محور اعداد

دانش آموزان 6 واحد را از نقطه ی صفر روی محور می شمارند وبه عدد 6 که رسیدند،یک کمان می زنند . سپس به دنبال آن 8 واحد می شمارند ، به عدد 14 می رسند ویک کمان دیگر می زنند . عدد 14 پاسخ جمع می باشد

4- رنگ آمیزی با میله های ده تایی

دو میله ی ده تایی روی تخته سیاه می کشیم . از دانش آموزی می خواهیم با گچ رنگی 6 خانه ی میله ی ده تایی را رنگ کند . به دنبال آن 8 خانه با رنگ دیگری رنگ کند. دانش آموز چهار خانه ی میله اول را رنگ کرده وچهار خانه نیز از میله ی دوم رنگ می کند. قسمت های رنگ شده ا میله ی ده تایی و4 یکی می باشد که می شود 14


م
برچسب‌ها: ریاضی, کلاس اول, روش تدریس, جمع اعدادباحاصل دورقمی
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اسفند 1391ساعت 12:15  توسط | 
انواع راهبرد های آموزشی نکات کلیدی انواع راهبرد های آموزشی که شامل آموزش مستقیم، آموزش غیر مستقیم، آموزش تعاملی، یادگیری تجربی و مطالعه مستقل می باشد شناسایی و تاثیر آن در یادگیری مطرح گردید. آموزش مستقیم: راهبرد آموزش مستقیم دارای بالاترین میزان مربی محوری و بیشترین کاربرد در آموزش می باشد. این راهبرد شامل روش هایی نظیر سخنرانی، پرسش و پاسخ، تدریس صریح شفاهی، عملی و نمایش می باشد. راهبرد آموزش مستقیم برای بسط اطلاعات و یا آموزش گام به گام مهارت ها مناسب است. این راهبرد هم چنین برای ارائه روش های دیگر تدریس و یا فعال کردن متربیان در جریان کسب و تفسیر دانش مناسب است. آموزش مستقیم معمولا به شیوه ی قیاسی صورت می گیرد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم بهمن 1391ساعت 12:4  توسط |